Samen op naar het examen!


WiskWijs kan voor leerlingen individuele examentrainingen bieden. Uiteraard is het ook mogelijk om examentraining voor kleine groepen of voor een hele eindexamenklas te verzorgen.

Een goede oefening voor het centraal schriftelijk examen is het maken van eindexamenopgaven uit voorgaande jaren. De leerlingen maken oude examens thuis of onder begeleiding van de docent. Samen kijken we naar de berekeningen en uitkomsten. Aan de hand hiervan kan een aanpak worden bepaald die aansluit bij de behoefte van de leerling.

Herexamentraining kan, in de korte tijd die er is voor het herexamen, worden verzorgd.


Aanmelden en het bespreken van de tarieven kan telefonisch of per mail.