Op een kleinschalige school heb ik 15 jaar met veel plezier les gegeven als wiskundedocent. In de eerste jaren in de onderbouw op het niveau HAVO, VWO, VMBO BB, KB en TL. De afgelopen jaren in de bovenbouw op het niveau VMBO TL. Het delen van de wiskundekennis en de leerlingen motiveren voor mijn vak zie ik als een hele leuke uitdaging. Samen naar het eindexamen, met steeds goede resultaten geeft blije gezichten.

Ook als mentor, zorgcoördinator en intern contactpersoon was ik altijd een spin in het grote web. Ik hecht veel waarde aan de relatie met de leerlingen en de leerlingen echt zien is voor mij belangrijk.

Marjet van Aardenne-Kop.